“Binlerce hareket çalışan birinden korkmam.

Ama bir hareketi binlerce kez çalışana saygı duyarım.”

                

                                                                  Bir Kung Fu Deyişi

                          Shaolin Chuan Neden Yazılı Kaynaktan Çalışılır

Shaolin Chuan bazı Nei Chia – İç Okul – Sistemlerinde olduğu gibi, mümkün olduğu kadar yazılı kaynaktan – kitap ya da defterden – öğrenilir. Bu kitap ya da defterler geniş bir şekilde programlar ihtiva ederler.

Mücadele Sanatları iki türlü öğretilir:

 1. Usta – Çırak işi 2. Yazılı Kaynaktan – Ayrıca hareket olarak göstererek.
 1. Usta – Çırak Çalışması:

Bu yol bazı iyi ve kötü yönleri ile eleştirilmesi gereken bir yöntemdir. Usta çırak çalışmasında hoca ya da bir talebe bildiklerini bizzat kendisi uygulayarak gösterir. Yazılı herhangi bir not bulundurulmaz. Bu usul bazı mücadele sanatlarının Aile, Kavim Sanatı olmasından çıkmıştır. Yazılı bir kaynak başkalarının eline geçer diye bulundurulmamıştır. Sırların kâğıt üstünde yazılı olmasından âdete korkulmuştur.

Ayrıca Usta – Çırak çalışmasında devamlı olarak hocanın hareketi göstermesine ihtiyaç olduğu için, bazı hocalar kendilerini önemsetmek amacı ile bu tür çalışmaları sürdürmekten fayda ummuşlardır.

Usta – Çırak Çalışmasının Zararları

 1. Bu yöntem öğrenciyi küçülten bir çalışmadır. Onu hazıra alıştırmak ve teknikleri ‘Hap’ halinde vermektir. Öğrenci kendisine hareketle ve sözle anlatılan teknikler karşısında, sadece kendisine gösterildiği gibi tekniği uygulamaktan başka bir şey düşünmez. Böylece yeni hareket ve uygulamalar aramak alışkanlığına sahip olamaz.
 1. Bir öğretici veya bir hoca, hareketi gösterirken onu kendi vücut yapısına göre uygular. Boyunun uzunluğuna –kısalığına, kas esnekliğine göre teknik değişmeleri olur. Ayrıca çoğu acemi antrenörler ya da cahil hocalar talebeler karşısında üstün görünmek amacı ile kendilerinin en fazla başarı ile yaptıkları tekniği sık sık göstermek isterler ki bu da programsız bir çalışma demektir.
 1. Daha önce bilgi vermeden sadece hareket taklidi ile yapılan Usta – Çırak çalışmasında, hareket sırasında birçok önemli nokta unutulur. Hocanın bir türlü üzerinden atamadığı hataları, uygulamaları öğrencinin vücuduna gereksiz yere yerleşir ve bu yanlışları öğrenci kolay kolay vücudundan atamaz.
 1. Çırak çalışması öğrencinin vücut yapısı, kuvvet ve hız imkânlarını olumsuz yönde etkiler. Vücut yapısı bir hareketi yapmaya uygun olmayan öğrenci belirli teknikleri öğreticisi gibi yapmaya zorlanır. Basit kurs çalışmaları, çok az teknik ihtiva eden mücadele sanatı çalışmaları, Çıraklık yöntemine göre yapılabilir.

Usta – Çırak Çalışmasının Faydaları

              Öğreticisi çok yetenekli ise teknik çabuk öğretilebilir.

 1. Yazılı Kaynaktan Çalışmanın Faydaları

              Shaolin Chuan bu sistemle öğretilmektedir. Bu yazılar mabetlerde, Başrahip odasında rulolar halinde bulunurdu. Sonraları defter ve kitap haline getirildi. Herkes tarafından anlaşılmaması, uygulanmaması için bazı gizli yazı ve semboller bulundurulmuştur. Bazı defterler öğrenciye sadece çalışma anında verilir ve hemen geri alınır.

 1. Öğrenci çalışmayı önce kitaptan ya da yazılı kaynaktan öğrenir. Tekniğin nasıl olabileceğini düşünür ve dener. Uygulama alanları üzerinde akıl yürütür. Teorik çalışmaları dikkatle takip eder. Dilerse birkaç kez okur, tekrar eder. Çırak çalışmasında bu imkân yoktur. Sonra tekniklerde takıldığı bir taraf varsa bir kez daha okur. En sonunda kendi kendine öğrendiği bu hareketi kıdemlilere ya da Sifu’suna gösterir. Onlar da yanlışlıklar varsa düzeltilir.
 1. Kitabı ya da yazılı kaynağı takip etmek bir akıl çalışmasıdır. Bazı çalışmalar Özel Yazı ile yazılır.
 1. Kaynak yazılı olduğu için bütün teknikler aynı olur. Hiç kimsenin yanlış bilgisi öğrenciye geçmez. Bütün diğer okullarda da aynı çalışma aynı şekilde uygulanır.
 1. Bütün dönemlerde ve bütün dönemlerin sonunda bir öğrencinin ne kadar teknik uyguladığı, ne kadar kuvvet-hız-puanlama ve denge çalışması yaptığı gün gün belli olur.

5.Usta – Çırak çalışmasında teknikler sadece beyinde kalır ve ustanın ölümü ile kaybolur gider. Hâlbuki yazılı kaynakla yapılan çalışmalarda her Sifu kaynağa yeni bir yöntem, yeni bir görüş, yeni teknikler ilave edebilir. Böylece sistem erişilmez bir yüceliğe ulaşır.

 1. Yazılı kaynak çalışması Okul çalışmasıdır. Lüzumsuz olarak meydana gelebilecek bütün tekrarları önler.
 1. Shaolin Chuanda 2000’i aşkın teknik vardır. Bu teknikleri yazılı bir kaynak olmadıkça kimse sırası ile hatırlayamaz. Başka bir çok sistemde 100 teknik bilemediniz 150 tekniği bile bulmanız zordur.
 1. Shaolin Chuanda, Sifu bilgi ve sırları zamanı geldikçe öğrencisine aktarır.

Shaolin Chuan’da Usta – Çırak çalışması da yapılır zaman zaman. Fakat asıl olan öğrencinin kendi aklını kullanarak doğruyu araması ve kendi kendisinin efendisi olmasıdır.

          Örnek olması açısından Shaolin Ejderha ve Kaplan Dönemlerinden birer günlük çalışma programını aşağıda veriyorum. Fark daha iyi anlaşılacaktır.

Shaolin Kung Fu Ejderha Dönemi

 1. GÜN
 1. a) 18 Hareket
 2. b) 12 Hareket
 3. c) Ting Tzu Pu’da Yüksek Tekme: 250 defa
 4. d) Chuan Shu Formunun 6 Hareketi: 3 Saldırı 3 Savunma
 5. e) Chashie İle Pirinç Dövme: 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 defa

Shaolin Kung Fu Kaplan Dönemi

 1. Gün
 2. 18 Hareket
 3. Suu Ping Pu Duruşunda Dörtlü Blok Saldırı: Öne-Arkaya Sağla/ Öne-Arkaya Solla
 4. Suu Ping Pu Duruşunda Yatay Diz Dairesi sağ-sol toplam: 350 defa
 5. Taen Pien – Tek Kırbaç-: 1000 defa
 6. 18 Hareket